Agent info

Dimi Stoycheva

Email: sales@excelproperty.biz

Phone: +359876807744

Joined on: 2023-03-18

Персоналното отношение към всеки един клиент изгражда Доверие!

Здравейте, аз съм Димитрина! С няколко думи ще опиша себе си – Професионализъм, Доверие, Страст, Креативност, Собствен стил. Средното си образование (Икономическа информатика) съм завършила в Разлог, а висшето (Предучилищна педагогика с английски език) – в Благоевргад.

В рамките на една година, от както стартирах работа в Excel Property и Ski Apartments Bulgaria, реализирах множество сделки. Резултатите, които постигнах, ме мотивират да надграждам себе си в професионален план и да се подобрявам и разгръщам в динамично развиващия се свят на недвижимите имоти.

The personal relation towards each client builds Trust!

Hello, I'm Dimitrina! I will describe myself in a few words - Professionalism, Trust, Passion, Creativity, Own style. I completed my secondary education (Economic Informatics) in Razlog, and my higher education (Preschool Pedagogy with English) in Blagoevrgad.

Within a year, since I started working at Excel Property and Ski Apartments Bulgaria, I have completed many transactions. The results I have achieved motivate me to upgrade myself professionally and improve in the dynamically developing world of real estate.

Персональное отношение к каждому клиенту создает Доверие!

Привет, я Димитрина! Опишу себя в нескольких словах - Профессионализм, Доверие, Страсть, Креативность, Собственный стиль. Среднее образование (экономическая информатика) я получил в Разлоге, а высшее образование (дошкольная педагогика с английским языком) — в Благоевргаде.

За год с тех пор, как я начал работать в Excel Property and Ski Apartments Bulgaria, я совершил множество сделок. Достигнутые результаты мотивируют меня повышать свой профессиональный уровень, совершенствоваться и разворачиваться в динамично развивающемся мире недвижимости.


Properties by this agent
Projects by this agent