Agent info

Georgi Penev

Email: sofia@excelproperty.biz

Phone: +359878607722

Joined on: 2023-04-01

Управляващ съсобственик в Excel Property Investment Ltd, компания за недвижими имоти, основана през 2008 г. Георги има повече от 16 години опит в недвижимите имоти. Управляващ съсобственик в Ski Apartments Bulgaria Ltd, компания за недвижими имоти, основана през 2014 г.

Професионалните квалификации и образованието на Георги включват бакалавърска степен по Публична администрация (2006), магистърска степен по Държавна и местна администрация със специализация Висша администрация (2008) и втора магистърска степен по Икономика на недвижимите имоти със специализация Управление на имоти (2014)

Managing co-owner in Excel Property Investment Ltd, a Real Estate company founded in 2008. Georgi has more than 16 years of experience in Real Estate. Managing co-owner in Ski Apartments Bulgaria Ltd, a Real Estate company founded in 2014. 

Georgi’s professional qualifications and education include a Bachelor’s degree in Public Administration (2006), Master’s degree in State and Local Administration with specialization in Higher Administration (2008), and a second Master’s degree in Real Estate Economy with specialization in Property Management (2014)

Управляющий совладелец Excel Property Investment Ltd, компании по недвижимости, основанной в 2008 году. Георгий имеет более чем 16-летний опыт работы в сфере недвижимости. Управляющий совладелец Ski Apartments Bulgaria Ltd, компании по недвижимости, основанной в 2014 году.

Профессиональная квалификация и образование Георгия включают степень бакалавра Государственного управления (2006 г.), степень магистра Государственного и Местного управления со специализацией «Высшее управление» (2008 г.) и вторую степень магистра Економики недвижимости со специализацией «Управление недвижимостью» (2014 г.)


Properties by this agent